تحریک قبل از تولد از مجموعه روش‌هایی تشکیل شده‌است که رشد جسمی و روحی کودک را با تحریک خارجی، مانند نور و صدا، تقویت می‌کند. امروزه، ما می‌دانیم که در ماه سوم بارداری اندام‌های کودک شما از قبل تشکیل شده‌ و در حال رشدند؛ بنابراین توصیه می‌شود کودک را از همان سهٔ ماهه دوم تحریک کنید.

در دههٔ ۱۹۸۰، زنان باردار برای تحریک شنوایی کودک خود از هدفون استفاده می‌کردند و آن را روی شکم خود می‌گذاشتند. همراه با این روش، روش‌های دیگری نیز برای تحریک حواس کودک به وجود آمده‌اند.

در ادامه جند روش تحریک قبل از تولد آورده شده است:

قبل از شروع هریک از روش‌های تحریک قبل از تولد، به توصیه‌های زیر توجه کنید:

  • هنگامی که با یک روش شروع به کار کردید، مانند آواز خواندن برای کودک، سعی کنید تا حد ممکن آن را تکرار کنید (همان آهنگ را در همان ساعت از روز بخوانید).
  • هربار از یک روش استفاده کنید (کودک شما نمی‌تواند هم‌زمان به چندین محرک توجه کند).
  • صدا باید ثابت باشد، سعی کنید زیاد میزان صدا یا ریتم خود را تغییر ندهید.
  • قبل از شروع اطمینان حاصل کنید که کودک شما بیدار است.
  • حداقل دوبار در هفته از این روش‌ها استفاده کنید.
  • مشارکت شریک زندگی یا سایر اعضای خانواده شما در این کار به ایجاد پیوند بین آنها و نوزاد کمک می‌کند.