از ماه چهارم بارداری می‌توانید حس شنوایی کودک خود را با صداهای خارجی تحریک کنید. کودک شما می‌تواند به صداهای داخل رحمی مانند ضربان قلب شما و صداهای بیرونی مانند صداهای محیط و موسیقی گوش دهد که از ستون فقرات و از دیواره‌های شکم عبور می‌کند. باید توجه داشته باشید که مایع آمنیوتیک صداهای خارج را خفه می‌کند؛ بنابراین نجوا کردن و آرام صحبت کردن با کودک، به‌خوبی نمی‌تواند شنوایی او را تحریک کند.

روش تحریک شنوایی می‌تواند برای مهارت‌های شناختی و جسمی کودک شما مفید باشد و آنها را تقویت کند. تحریک شنوایی همچنین می‌تواند کودک را به صورت مناسب هوشیار کند. مطالعات نشان داده است زمانی که نوزادان صدای مادر خود را می‌شنوند، ضربان قلب و حرکات بدنی‌شان افزایش می‌یابد. همچنین محققان دیگری اثبات کرده‌اند که تولید یک صدای خاص می‌تواند نوزادان را آرام کند و ضربان قلب آنها را پس از تولد کاهش دهد.

برخی از تمرینات توصیه‌شده برای تحریک شنوایی کودک شما چیست؟

  • با کودک خود با صدایی بلند، واضح و شمرده صحبت کنید.
  • داستانی را برای او تعریف کنید یا از شریک زندگی خود بخواهید چنین کاری کند.
  • به موسیقی کلاسیک یا صداهای ضبط‌شده از طبیعت گوش دهید.
  • یک آهنگ ساده با صدای واضح و شمرده بخوانید.