ما  قبلاً دربارهٔ اهمیت حرکات در رشد زبان کودک شما صحبت کرده‌ایم. در این مقاله، حرکات مختلفی را که در مورد آنها تحقیق شده است، به همراه تأثیر آنها بر روند یادگیری کودکان مشخص خواهیم کرد.

کودک شما در حدود ۵ ماهگی، برقراری ارتباط با شما را با اشارهٔ سر و دست آغاز می‌کند. او می‌تواند آنچه را دوست دارد یا  ندارد به شما اطلاع دهد و مرتب با حرکات و صدای شما درگیر شود. توانایی برقراری ارتباط با حرکات و یادگیری به‌وسیلهٔ آنها در ۲۴ ماهگی زمانی که کودک شما قادر به تولید کلمات قابل‌فهم باشد، متوقف نمی‌شود. حتی در بزرگسالی ما از حرکات برای اطلاعات دادن به دیگران استفاده می‌کنیم تا مکمل کلمات ما باشد؛ بنابراین شخص مقابل از آنچه ما فقط به صورت شفاهی ارائه می‌دهیم دید وسیع‌تری پیدا می‌کند. حتی مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد بزرگسالان بیشتر از اینکه از گفتار برای اشاره‌ به چیزی استفاده کنند از حرکات اشاره برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند.

[ad_1]

تأثیر حرکات بر روند یادگیری فرزند شما

How gestures impact your child’s learning process

We’ve previously talked about the importance of gestures in your child’s language development. In this article, we will pinpoint different types of gestures that have been researched along with their effect on children’s learning processes.

حرکات چگونه یادگیری را آسان می‌کنند؟

تحقیقات نشان می‌دهد که حرکات توجه کودکان را هنگام انجام دادن کاری جلب می‌کند و آنها می‌توانند اطلاعات مفهومی مربوط‌به روش‌های مورد نیاز کار را به دست آورند.

  • حرکات شاخص: این حرکات شامل ضربه زدن و نشان دادن یک شیء فیزیکی به منظور اشاره کردن به آن است. تحقیقات نشان داده‌است که این حرکات به کودکان کمک می‌کنند هنگام انجام دادن کاری توجه خود را به مهم‌ترین قسمت‌ها معطوف کنند. اشاره کردن می‌تواند به کودکان کمک کند، ویژگی‌های مهم کاری را که انجام می‌دهند درک کنند. ضربه زدن روی یک شیء می‌تواند مطمئن نبودن و سردرگمی دربارهٔ آن را کاهش دهد. استفاده از این حرکات نسبت به استفاده از گفتار بدون هیچ نشانهٔ بصری مؤثرتر است.
  • حرکات نمادین: آنها شامل حرکات کوچکی می‌شوند که از دستورالعمل‌های کاری تقلید می‌کنند. این حرکات برای تکمیل یا تقویت گفتار پیشنهادهای مهمی ارائه می‌دهند. یافته‌ها نشان می‌دهد که فراگیران در انجام دادن یک کار اگر فقط از حرکات برای راهنمایی دیگران استفاده کنند در مقایسه با راهنماهای صرفاً گفتاری، خطاهای کمتری را انجام می‌دهند و کار را سریع‌تر به پایان می‌رسانند.
  • حرکات مجسم: پرستار یا مراقب کودک این حرکات را برای نشان دادن عملکرد یا کارکرد یک شیء برای کمک به کودک انجام می‌دهد. او حتی دست‌های کودک را می‌گیرد تا او بتواند بهتر کار را انجام دهد. تحقیقات نشان داده‌است که این موارد به‌ویژه در کارهای حرکتی مانند دست‌کاری اشیا نیز مؤثر است.

مطالعات نشان داده‌است که حرکات میزان یادگیری کودکان خردسال، به‌ویژه کودکان بیشتر از ۲ سال را افزایش می‌دهد. حرکات می‌تواند اطلاعات انتزاعی را ملموس‌تر کند تا درک آنها برای کودک آسان‌تر شود. سعی کنید این موارد را در تعاملات روزمره با کوچولوی خود بگنجانید و ببینید چگونه می‌توانید به او کمک ‌کنید تا توجه خود را بیشتر کند و یاد بگیرد و دستورالعمل‌ها را بهتر درک کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه کنید: