همانطور که کوچولوی شما نقاط عطف جدیدی را فتح می کند ، او می آموزد که چگونه اشیا را دستکاری کند. مهارت های دستکاری شامل استفاده از یک شی برای تکمیل یک کار است. این یک نقطه عطف بسیار مهم در رشد کودک شما است. از طریق این بازی عملکردی و تجربیات است که او قادر است جهان را تجربه کند و نحوه کار آن را درک کند.

در مراحل اولیه ممکن است هنگامی که کودک شما به جغجغه دست می یابد و ان را تکان میدهد ممکن است مهارت های دستکاری او را ببینید. بعداً او می آموزد که چگونه یک بلوک بازی ساختمان را به چنگ گرفته و انگشتان خاصی را حرکت داده و آنها را از هم جدا کند تا بتواند آن را بچرخاند یا روی هم قرار دهد. او آنقدر در بازی سازنده تبحر پیدا می کند که شروع به درک اشیای کوچکتر می کند. همانطور که او بر به چنگ گرفتن تسلط پیدا می کند ، خواهید دید که چگونه او فقط با انگشت شست و اشاره اش اشیای بسیار کوچک را برمی دارد و عاشق بازی با هنرها و صنایع دستی است. او در زمینه دستکاری اشیا حرفه ای خواهد شد و به دلیل استفاده از هر دو دست برای کارهای مختلف ، مهارت های دو جانبه ای کسب خواهد کرد. به عنوان مثال ، هنگام برش ورق کاغذ ، یک دست از قیچی استفاده می کند در حالی که دست دیگر قطعه کاغذ را نگه می دارد.

حالت دادن مداد هنگام یادداشت برداری ، غذا خوردن با ظروف ، کار با دکمه ها ، زیپ ها و بند کفش هنگام لباس پوشیدن از فعالیت های روزمره است که به مهارت های دستکاری نیاز دارد.

برای کمک به کودک در یادگیری دستکاری اشیا چه کاری می توانید انجام دهید؟

  • فرصت های زیادی برای درک اشیا و تقویت دست و انگشتان او فراهم کنید. با بلوک های ساختمانی بازی کنید ، ظروف را باز و بسته کنید یا اشیا را از یک جعبه به جعبه دیگر منتقل کنید.
  • او را به بازی با خمیر مایه علاقه مند کنید. غلتیدن و له کردن آن، مهارت هایی است که شامل استحکام و هماهنگی چشم و دست است.
  • با کار بر روی جمع آوری اشیای کوچک، انداختن سکه در قلک، یا رفتن به بیرون برای جمع آوری اشیای طبیعت ، تقسیم دست را ارتقا دهید. فرزندتان را ترغیب کنید تا از انگشت شست ، انگشت اشاره و میانی برای دستکاری شی استفاده کند در حالی که انگشتان دیگر در کف قرار می گیرند.
  • با دعوت از او برای استفاده از هر دو دست هنگام انجام یک کار ، هماهنگی دو جانبه ای او را تقویت کنید. به عنوان مثال ، هنگام ساخت برج ، یک دست باید یک بلوک ساختمان را نگه دارد در حالی که دست دیگر بلوک دیگری را در بالای برج قرار می دهد.
  • کنترل وضعیت را تمرین کنید. به کودک خود بیاموزید که چگونه بدن خود را ثابت کند تا بتواند بازوها ، دستها و انگشتانش را هماهنگ کند. به عنوان مثال ، هنگام نشستن برای طراحی. این نه تنها به او در انجام فعالیت های ساکن کمک می کند ، بلکه باعث تقویت استراتژی های پیش بینی او برای فعالیت هایی می شود که مرکز ثقل او در آن حرکت می کند. به عنوان مثال ، پرتاب و گرفتن توپ ، پرش روی یک پا ، تمرینات متعادل سازی و …
  • آگاهی از بدن را در فعالیت ها وارد کنید. بر بازخوردی که مغز هنگام انجام یک کار از موقعیت انگشتان و دست دریافت می کند تأکید کنید. بافت پارچه یا خاصیت له شدن خمیرمایه بازی به کودک شما کمک می کند تا حرکات خود را برای دستکاری چیزها و مهارتهای آینده مانند (گرفتن مداد) هدایت کند.