اختلالات طیف اوتیسم (ASD) مجموعهٔ گسترده‌ای از علائم، مهارت‌ها و سطوح ناتوانی را در برمی‌گیرد. این ناتوانی در گروه اختلالات رشد قرار می‌گیرد و ناشی از تفاوت در عملکرد مغز است. این طیف با کمبود مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی و همچنین رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای مشخص می‌شود. افرادی که به آن مبتلا هستند به شیوهٔ متفاوتی ارتباط برقرار می‌کنند، رفتار می‌کنند و یاد می‌گیرند. این بیماری از همان سنین پایین قابل تشخیص است.

اطلاعاتی که رسانه‌ها در مورد رابطهٔ واکسن و اوتیسم منتشر می‌کنند باعث ترس و تردید بسیار زیاد والدین می‌شود. ما ممکن است نظرات بسیاری را بشنویم اما نکتهٔ مهم این است که بدانیم آیا آنها با شواهد علمی پشتیبانی می‌شوند یا خیر؟ تحقیقات نشان داده‌است که واکسن و اوتیسم ارتباطی با هم ندارند. طی دو دههٔ گذشته، طیف گسترده‌ای از مطالعات در کشورهای مختلف نشان داد که واکسن‌ها با اوتیسم ارتباط ندارند.

در سال ۲۰۱۳ CDC (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها) مطالعه‌ای را انجام داد که در آن ثابت کرد که واکسن‌ها باعث اوتیسم نمی‌شوند. از سال ۲۰۰۳، CDC مطالعات زیادی انجام داده‌است که ارتباط بین واکسن‌ها و اوتیسم را رد می‌کند. مجلهٔ پزشکی Pediatrics نیز مطالعاتی را انجام داده است و در آن هیچ ارتباطی بین تأثیر واکسن‌ها و خطر ابتلا به اوتیسم پیدا نکرده است. تحقیقات بیشتری در سراسر جهان انجام شده‌است و شواهد و جامعهٔ علمی توافق دارند که واکسن‌ها باعث ایجاد این اختلال رشد نمی‌شوند.