منابع:


آل روئیس یک روانشناس کودک و خانواده با یک کودک در آموزش و پرورش و مشاوره کارشناسی ارشد در مشاوره سلامت روان است. وی دارای مدرک معتبر در زمینه رشد زودرس دوران کودکی و رفتار درمانی عاطفی است. او کلاس های فرزندپروری را آموزش می دهد که بر روابط والدین و فرزندان تمرکز دارد ، از طریق ارتباط مثبت ، همدلی عاطفی و بازی. هدف او این است که به همه کودکان فرصت آموزش کامل و رشد مطلوب را بدهد.