آیا مهارت‌های اجتماعی کودک می‌تواند در یادگیری زبان دوم نقش داشته باشد؟

واضح است که نوزادان به جای گوش دادن به صداهای ضبط‌‌شده یا فیلم، از طریق تعامل با مردم به بهترین شکل زبان را یاد می‌گیرند. با‌این‌حال، تا امروز مشخص نشده بود که کدام‌یک از جنبه‌های تعامل اجتماعی برای اینکه نوزدان زبان جدیدی را یاد بگیرند، بیشترین نقش را دارند.

یک مطالعهٔ جدید به رهبری محققان موسسهٔ علوم یادگیری و مغز (I-LABS) ) در دانشگاه واشنگتن برای اولین‌بار ارتباط بین توانایی کودک در یادگیری اصوات زبان جدید (که بعداً به یادگیری زبان جدید تبدیل خواهد شد) و یک رفتار اجتماعی را که “تغییر نگاه” خوانده می‌شود نشان داد. برای کسانی که با این اصطلاح آشنا نیستند، این رفتار زودهنگام هنگامی اتفاق می‌افتد که کودک ارتباط چشمی برقرار می‌کند و سپس به همان شیئی نگاه می‌کند که شخص مقابل به آن نگاه می‌کند.

“Rechele Brooks” ، استادیار تحقیق در I-LABS گفت: “این لحظاتی که هردو به یک چیز نگاه می‌کنند، هنگام تعامل نوزادان با والدین خود ایجاد می‌شود و بر میزان رشد مغز کودک تأثیر می‌گذارد.”

در این مطالعه، نوزادان ۹.۵ ماهه از خانواده‌های انگلیسی زبان طی ۴ هفته در جلسات آموزش زبان خارجی شرکت کردند. ۱۷ نوزادی که در این تحقیق شرکت کردند در جلسات ۱۲ تا ۲۵ دقیقه‌ای با یک معلم خصوصی ارتباط برقرار کردند. مدرسان به اسپانیایی صحبت می‌کردند‌، کتاب می‌خواندند و با اسباب‌بازی بازی می‌کردند.

جالب اینجاست که نتایج نشان داد که هرچه این حالت برای بچه‌ها در جلسات تدریس خصوصی خود بیشتر رخ دهد، پاسخ مغز آنها به اصوات اسپانیایی زبان بیشتر می‌شود.

این یافته‌ها اهمیت تغییر جهت‌ نگاه در یادگیری یک زبان جدید را تأیید می‌کند و اینکه نوزادان فقط شنوندهٔ منفعل نیستند. شرکت کردن کودک در یک تعامل اجتماعی به وضوح در یادگیری زبان جدید نقش دارد. از این به بعد، هر زمان که با کودک خود بازی می‌کنید، به این توجه کنید که آیا او جهت نگاهش را تغییر می‌دهد یا نه. این بدان معنی است که او توجه می‌کند و به شما نشان می‌دهد که برای یادگیری آمادگی دارد.


منابع:

Barbara T. Conboy, Rechele Brooks, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl. Social Interaction in Infants’ Learning of Second-Language Phonetics: An Exploration of Brain–Behavior RelationsDevelopmental Neuropsychology, 2015; 40 (4): 216 DOI: 10.1080/87565641.2015.101448