“ماریا میرون” محققی در حوزهٔ روان‌شناسی با مدرک کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی است. وی با بیش از هشت سال تجربهٔ تحقیق، مقاله‌های زیادی را دربارهٔ رشد کودک در سراسر جهان منتشر کرده و ارائه داده است و در حال حاضر استاد روش تحقیق در دانشگاه مونتری است. او مأموریت دارد تا فاصله بین علم ECD  و ابزارهای عملی برای والدین را پر کند.