مدرسه کسب و کار
banner-giving-birth

زایمان

زایمان

دسته بندی مهارت های کودک
تولد بچه: زایمان طبیعی در مقابل زایمان دارویی - آوک

تولد بچه: زایمان طبیعی در مقابل زایمان دارویی

هرچه موعد تولد کودک شما نزدیک و نزدیک‌ترمی‌شود، زمان تصمیم‌گیری دربارهٔ انتخاب روش زایمان نیز برای شما کمتر می‌شود. موارد بسیاری وجود دارند که باید برای آنها قبل از زایمان برنامه‌ریزی شود اما مهم‌ترین تصمیم ممکن است این باشد که آیا شما می‌خواهید زایمان طبیعی انجام دهید یا سزارین. هر

زمان مطالعه 3 دقیقه
تولد بچه: زایمان طبیعی در مقابل زایمان دارویی - آوک

تولد بچه: زایمان طبیعی در مقابل زایمان دارویی

هرچه موعد تولد کودک شما نزدیک و نزدیک‌ترمی‌شود، زمان تصمیم‌گیری دربارهٔ انتخاب روش زایمان نیز برای شما کمتر می‌شود. موارد بسیاری وجود دارند که باید برای آنها قبل از زایمان برنامه‌ریزی شود اما مهم‌ترین تصمیم ممکن است این باشد که آیا شما می‌خواهید زایمان طبیعی انجام دهید یا سزارین. هر

زمان مطالعه 3 دقیقه

پر بازدیدترین مقالات

پر بازدیدترین مقالات

قرارهای بازی کودکان - آوک