مولی درسنر آسیب شناس گفتار مستقر در شهر نیویورک است.

او به تازگی کتاب راهنمای معلم سخنرانی را نگاشته است ، راهنمای والدین جذاب که شامل نکات و فعالیتهای عملی و آسان برای کمک به شما در کمک به فرزند کوچک شما است!

شما می توانید او را در اینستاگرام thespeechteacher@ پیدا کنید ، جایی که او اطلاعات روزانه خود را در آن پست می کند و با آن ارتباط برقرار می کند