طبق نظر بیمارستان Royal Royal’s Hospital ، ترجیح دست ، جانبی یا غالب بودن همه اصطلاحاتی هستند که برای توصیف تمایل خود به خود کودک به سمت استفاده از یک دست بیشتر از دست دیگر هنگام انجام فعالیت های مهارت حرکتی استفاده می شوند.

این بدان معنی نیست که یک دست همه کارها را انجام می دهد و دست دیگر فقط در پس زمینه باقی می ماند! دست غیر مسلط نقش بسیار مهمی در کمک به انجام یک کار با پشتیبانی و تثبیت دارد. همانطور که می توانید تصور کنید ، این شامل توانایی انجام کارهای مستقل و در عین حال نیازمند هماهنگی با دو دست است. در واقع ، محققان دریافته اند که دستیابی به تسلط بریک دست برای دستیابی به این هماهنگی دوجانبه نامتقارن ، همانطور که توسط متخصصان اطفال نامیده می شود ، ضروری است.

در مورد جانبی بودن و مهارتهای دست ، گروهی از محققان کالج پزشکی بیلور در سال 2010 مقاله ای را در ژورنال دست درمانی منتشر کردند. یافته های آنها حاکی از آن است که چابکی در دست غالب همچنین پیش بینی می کند که یک مهارت چابکی در یک آزمون فقط هنگام استفاده از دست غیر غالب وجود دارد. آنها همچنین دریافتند که بین قدرت عضلانی دست و مهارت عملکردی یا میزان موفقیت آنها در انجام حرکات دقیق و پیچیده دست رابطه وجود دارد.

اگرچه ممکن است ما به جانبی بودن و داشتن دست ارجح برای نوشتن و انجام فعالیت ها عادت کرده باشیم ، اما ایجاد چپ دستی یا راست دستی فرایندی بسیار پیچیده است. در کودکان ، این روند در اوایل رشد عصبی آنها شروع می شود و معمولاً از حدود 2 تا 4 سالگی هنگامی شروع می شود که مهارت های حرکتی بزرگ و اصلی کودک به اندازه کافی رشد کرده است تا وی بتواند از مداد رنگی ، قیچی یا سایر ابزارها استفاده کند . اگر می خواهید رشد جانبی دخترتان را تشویق کنید ، متخصصین طب فیزیکی و حرفه ای توصیه می کنند هنگام دادن وسایل به او ، آنها را در خط وسط او قرار دهید تا مغز کودک شما نیاز آشکاری به انتخاب دستی که قرار است تصاحب کند ، داشته باشد.