هورمون‌ها در دوران بارداری برخی از دلایل اصلی تغییرات فیزیکی هستند. هر هورمون ترشح‌شده برای مرحله‌ای خاص از بارداری هدفی دارد. همچنین نوسانات هورمونی می‌تواند خلق‌وخوی مادر باردار را تغییر دهد.

 هورمون‌های اصلی موجود در دوران بارداری عبارت‌اند از:

  • پروژسترون: تحریک ضخامت بافت رحم برای آماده‌سازی تخمک بارورشده، به کودک امکان می‌دهد در ۹ ماه بارداری در رحم رشد کند.
  • گنادوتروپین جفتی انسانی: در جریان خون مادر یافت می‌شود و تولید استروژن و پروژسترون را تحریک می‌کند. وجود این هورمون حاملگی را تأیید می‌کند.
  • اکسی‌توسین: این هورمون مسئول انقباضات زایمان و وابستگی مادر و کودک است.
  • پرولاکتین: غدد شیری را در آماده‌سازی برای شیردهی تحریک می‌کند.
  • استروژن: در دوران بارداری بیشتر است و باعث ایجاد تغییراتی در بدن، پوست، مو و ناخن می‌شود.

ممکن است در دوران بارداری احساس کنید که نسبت به احساسات و نیازهای دیگران بسیار حساس و پذیرا هستید. نوسانات هورمونی باعث ایجاد تغییردر احساسات می‌شود؛ بنابراین خنده یا گریهٔ بدون دلیلِ مشخص، اغلب ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین ممکن است در طول روز فراموشی بیشتری داشته باشید. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند که این به دلیل توجه بیشتر شما به نیازهای کودکتان است؛ بنابراین سایر موارد بی‌اهمیت می‌شوند. هورمون‌ها سهم زیادی در بارداری دارند. دانستن هدف هریک از آنها می‌تواند به شما کمک کند واکنش‌های احساسی خود را بهتر درک کنید.