سینه خیز رفتن یک قسمت مهم در رشد کودک شما است. او اکنون متحرک شده است ، بنابراین آماده شوید که او را از یک اتاق به اتاق دیگر دنبال کنید. در این مقاله در مورد مهارت های مختلفی که سینه خیز رفتن کمک می کند تا رشد کند، صحبت خواهیم کرد.

تعادل: تعادل یک مهارت اساسی است که کودک کوچک شما همیشه به آن احتیاج خواهد داشت. راه رفتن ، دویدن ، پریدن، لگد زدن به توپ ، نوشتن و رنگ آمیزی نیاز به تعادل دارد. هنگامی که کودک شما به این دست می یابد ، او می آموزد که چگونه وزن خود را توزیع کند و از یک طرف به آن طرف حرکت کند. تحقیقات در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو نشان داد که نوزادانی که به سینه خیز رفتن روی شکم می پردازند (که به آن نیز جابجایی مستعد گفته می شود) سریعتر یاد می گیرند که چگونه وظایفی را که به وضعیت مناسب و مهارت تعادل نیاز دارند کنترل کنند. این یادگیری از طریق تحریک بینایی اتفاق می افتد.

مهارت های حرکتی بزرگ و اصلی: هنگامی که کودک کوچک وزن خود را روی کف دست خود فشار می دهد ، عضلات ریز دست و انگشتان خود را کش می دهد. این به وی در مهارت های برداشتن اشیای کوچک ، دستکاری در اسباب بازی ها و نوشتن کمک خواهد کرد. همانطور که فرزند شما یاد می گیرد چگونه حرکت کند ، فرزند شما ، بازو ، پا ، انگشت پا و حرکت تنه را هماهنگ می کنند که به او قدرت و توانایی حمل بدن برای دستیابی به مهارت های آینده مانند پرتاب و گرفتن را می دهد.

هماهنگی چشم و دست: همانطور که دستان او راهنمای او می شوند ، او هماهنگی چشم و دست را برقرار می کند. این کار به او کمک می کند تا توجه خود را به چیزی معطوف کند در حالی که دستان او وظیفه را انجام می دهند. این مهارتی است که وی برای خواندن ، نوشتن و فعالیت های ورزشی به آن نیاز خواهد داشت.

دید دو چشمی: کودک شما در حالی که سینه خیز میرود و میخواهد به یک شی می رسد ، به چشمان خود آموزش می دهد تا به دور نگاه کند و سپس به دستان خود بازنگرد. بعداً هنگام کپی کردن چیزی از روی تخته سیاه در مدرسه ، از این مهارت استفاده خواهد کرد.

فرایندهای شناختی: مکانیک سینه خیز رفتن مناطق مختلف مغز را تحریک می کند که فرایندهایی مانند درک مطلب ، حافظه و تمرکز را کنترل می کنند. از آنجا که کوچولوی شما هر دو طرف بدن او را هماهنگ می کند ، باعث تحریک هر دو نیمکره مغز می شود و باعث افزایش یادگیری ، مسیریابی و حل مسئله می شود. هنگام سینه خیز رفتن و حرکت در میان وسایل و اشیا ، او اشیایی را در مسیر خود کشف می کند و می آموزد که چگونه بهترین راه را برای رسیدن به محل انتخاب خود پیدا کند. این امر همچنین باعث افزایش اعتماد به نفس و اطمینان از خودِ وی خواهد شد.

به یاد داشته باشید که فرایند یادگیری نحوه سینه خیز رفتن در نوزادان متفاوت است و هر یک از آنها سبکی را پیدا میکنند که برای آنها احساس خوبی دارد.