موسیقی، ابزاری آرامش‌بخش است و می‌تواند بر خلق‌وخو و عملکرد ما تأثیر بگذارد. مشخص شده‌است که نوزادان می‌توانند با شنیدن موسیقی در مرحلهٔ قبل از تولد، از نظر شناختی و جسمی از آن بهره‌مند شوند.

چندین مطالعه نشان می‌دهد نوزادانی که هنوز در رحم‌اند، می‌توانند در طی سه ماههٔ دوم بارداری، صداهای خارج را بشنوند. مشاهده شده‌است که ضربان قلب کودک هنگام گوش دادن به برخی از آهنگ‌ها افزایش می‌یابد و این آهنگ‌ها می‌توانند پس از تولد آنها را آرام کنند. دانشمندان بر این باورند که موسیقی امواج آلفای مغز را تحریک می‌کند و بنابراین نوزاد تازه متولدشده را نیز آرام می‌کند.

برخی مطالعات همچنین تأیید می‌کنند که موسیقی به ایجاد ارتباطات عصبی جدید در مغز کودک کمک می‌کند. به گفتهٔ پارتانن و همکاران (۲۰۱۳) ، نوزادانی که در رحم تحریک می‌شوند فعالیت عصبی فعالی را نشان می‌دهند. مشخص شده است که نوزادانی که بیشترین فعالیت مغزی را پس از تولد دارند، آنهایی هستند که بیشترین تحریک شنوایی را در رحم مادر داشتند.

براساس مطالعاتی که دکتر “رنه ون د کار” انجام داده‌است، نوزادانی که در رحم تحریک شده‌اند خواب بهتری دارند، کمتر گریه می‌کنند و توانایی یادگیری آنها بهتر است.

سرانجام، برنامه‌هایی برای تحریک شنوایی قبل از تولد ایجاد شده‌است مانند BabyPlus، روش Tomatis و Firstart. هدف از این برنامه‌ها، آموزش شنوایی کودک در داخل رحم و بهبود رشد کودک قبل از تولد است.