کج‌خلقی در کودکان نوپا و کودکان پیش‌دبستانی بسیار شایع است. این رفتار شیوهٔ برخورد کودکان خردسال با احساسات دشوار است.  هنگامی که با احساسات شدید فرزندتان روبه‌رو می‌شوید مهم است که از موقعیت‌هایی که باعث ایجاد این ناراحتی‌ها می‌شوند، جلوگیری کنید.