تولد نوزاد تغییرات زیادی در سبک و روال معمول زندگی زن و شوهرها ایجاد می‌کند، خصوصاً اینکه شرایط نوزاد کاملاً به آنچه پدر و مادر انجام می‌دهند یا نمی‌دهند وابسته است. مراقبت از کودک شامل کارهای زیادی مانند عوض کردن پوشک، یا اختصاص دادن زمانی برای خندیدن، حرف زدن و بازی کردن با اوست. کودک شما همچنین درحالی که اولین قدم‌هایش را برمی‌دارد، می‌خوابد و می‌خورد به نظارت بزرگسالان نیز احتیاج دارد. همان‌طور که می‌بینید، یک کودک به خصوص در چند سال اول نیاز به توجه زیادی دارد.

با چنین تغییر بزرگی، کاملاً طبیعی است که هرچند وقت یک‌بار بحث و جدال پیش بیاید. شما قبلاً مجبور نبودید این مسئولیت بزرگ را تقسیم کنید و اکنون یکی از شما مجبور است هربار که کودک شما به چیزی احتیاج دارد پاسخ دهد. ممکن است تعجب کنید: اگر (گریه کند) چه کسی در نیمه شب به بالین کودک می‌رود؟ چه کسی مرتب پوشکش را عوض می‌کند؟ آیا طبیعی است که مادر بیشتر کارهایش را از دست بدهد؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها، مهم است که موقعیت خود را به عنوان یک زن و شوهر درک کنید. زن بودن به این معنی نیست که همهٔ کارها را باید خودتان انجام دهید. نگهداری از کودک نیز شروع یک مسابقه نیست که چه کسی بیشتر از او مراقبت می‌کند! حساب نکنید که چه کسی بیشتر پوشک را عوض می‌کند. در عوض، برای کار و مراقبت و تربیت این انسان جدید، در کار مشترک یک زوج سرمایه‌گذاری کنید؛ بنابراین هردوی شما باید در تربیت کودک خود مشارکت داشته باشید. بدون شمردن، بدون بحث، و بدون سرزنش. صحبت کردن دربارهٔ این موارد قبل از تولد کودک به نفع شماست. بهترین راه برای تقسیم این مسئولیت جدید، شناخت بهتر یکدیگر و تفکر در مورد دیگران قبل از اینکه به فکر خود باشید، است.

به یاد داشته باشید که تربیت کودک مسئولیت بزرگی است اما یک نعمت بزرگ نیز محسوب می‌شود. پدر و مادر بودن می‌تواند یکی از بهترین اتفاقاتی باشد که در زندگی شما رخ می‌دهد!