اکسی‌توسین به عنوان “هورمون عشق” نیز شناخته می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیمی با دلبستگی، خوشبختی، عشق و ارگاسم دارد. در اواخر بارداری هنگامی که کودک شما در آستانهٔ تولد است، سطح اکسی‌توسین شما افزایش می‌یابد. این هورمون بدن شما را برای تولد آماده می‌کند و باعث می‌شود رحم شما منقبض شود. بعد از تولد کودک، سطح اکسی‌توسین برای دفع جفت بالاتر می‌رود. با وجود این، عواملی وجود دارند که می‌توانند سطح اکسی‌توسین شما را در حین زایمان مهار کنند؛ برای مثال، ترس، اضطراب، بیهوشی یا عصبانیت می‌تواند تولید اکسی‌توسین شما را کاهش دهد و باعث شود پزشک به شما دارویی برای تولید اکسی‌توسین مصنوعی بدهد، که از کاربردهای این هورمون تقلید می‌کند. این دارو Pitocin نام دارد، همچنین می‌تواند باعث القای زایمان یا تخلیهٔ جفت بعد از زایمان سزارین شود.

اکسی‌توسین همچنین مسئول رفتار مادران و وابستگی او به کودک است. درنهایت، اکسی‌توسین ارتباط مستقیمی با شیردهی دارد؛ زیرا این هورمون واکنش افزایش شیر را ایجاد می‌کند تا کودک شما بتواند تغذیه کند.

اکسی‌توسین یکی از مهم‌ترین هورمون‌هایی است که از نظر روحی و جسمی به آن نیاز داریم. اکسی‌توسین به زایمان کودک و زنده ماندن او کمک می‌کند؛ زیرا در دلبستگی مادر به کودک و ایجاد حس مراقبت از فرزند در او نقش دارد.