در بخش اول این مقاله به اهمیت دستکاری اشیا و برخی از کارهایی که می توانید برای پرورش آن انجام دهید ، پرداخته ایم. همانطور که فرصت های بیشتری برای شناختن دنیای خارج و یادگیری نحوه کار اشیا برای فرزندتان فراهم می کنید ، همچنین توانایی های مربوط به سایر زمینه های رشد وی ، به ویژه زبان ، تعاملات اجتماعی و ارتباطات وی را پرورش می دهید.

تحقیقات نشان می دهد که دستکاری اشیا از طریق حرکات ، مانند رسیدن و درک ، پایه ای برای پیشروی بعدی زبان ، ارتباطات و مهارت های حرکتی ایجاد می کند. به دهان بردن اشیا در طی مراحل آوازی با تنوع بیشتر صامت ها مرتبط است. همچنین یک ارتباط مثبت قوی بین دستکاری اشیا مانند ضرب و شتم در 4 ماهگی و مهارت های واژگان بعدی در 12 ماه وجود دارد. محققان معتقدند اگر کودک شما مرتباً درگیر اکتشاف و دستکاری اشیا باشد ، فرصت استخراج اطلاعات دسته های آن را افزایش می دهد که چیزی اساسی است برای رشد واژگانی وی.

اکتشاف ، دستکاری و به اشتراک گذاری اشیا نیز باعث رشد توجه مشترک می شود. این امر پایه ای برای رشد ارتباطات ، تعاملات و یادگیری کلمات است. تحقیقات نشان می دهد که رشد توانایی های حرکتی تغییرات قابل توجهی در تجربه فرزند شما از جهان ایجاد می کند ، تعاملات اجتماعی بین شما و او را غنی می کند و فرصت های مفیدی را برای یادگیری زبان و رشد اجتماعی فراهم می کند.

همچنین تحقیقات نشان داده است که ارتباط بین دستکاری کودکان در اشیا هنگام انجام یک کار ، درک استفاده صحیح از آنها و رشد معنایی وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که کودکان 10 ماهه از طریق حرکات دست ارتباط برقرار می کنند و در بیشتر موارد معنای آنها با حرکاتی مطابقت دارد که بعدا ظاهر می شوند. حرکات و ارتباطات کودکان نیز می تواند تحت تأثیر خصوصیات جسم باشد. یافته ها نشان می دهد که در هنگام دستکاری، نوزادان میزان صدای خود را بسته به اندازه جسم تنظیم می کنند. بنابراین ، در حالی که حرکات واسطه رابطه بین مهارت های حرکتی اولیه و واژگان بعدی است ، دستکاری اشیا بر حالت و رشد ارتباطات تأثیر می گذارد.

پیام اصلی این است که فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای کودک کوچک شما برای انجام کارهای دستکاری (دستیابی ، درک و کنترل وضعیتی) ، به علاوه مشارکت زیاد در تعاملات اجتماعی ، باعث افزایش قرار گرفتن او در معرض افعال جدید و درک بیشتر از چگونگی کار اشیا می شود. این پایه و اساس حالت و تولید کلمات است. همانطور که کودک کوچک شما یاد می گیرد چگونه اشیا را دستکاری کند ، او همچنین می آموزد که چگونه تعاملات جدید ، توجه مشترک و با اشکال جدید با افراد اطراف خود ارتباط برقرار کند. در واقع یادگیری نحوه کار جهان.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه، می توانید موارد زیر را مطالعه کنید: