محیطی که کودک شما در آن رشد می‌کند، نه تنها از نظر حافظه و یادگیری بسیار مهم است بلکه حتی ژن‌های کودک شما را  قبل از تولد نیز اصلاح می‌کند!

محیطی که کودک شما در آن رشد می‌کند، نه تنها از نظر حافظه و یادگیری بسیار مهم است بلکه حتی ژن‌های کودک شما را  قبل از تولد نیز اصلاح می‌کند!

احتمالاً شما در مورد بحث طبیعت در برابر پرورش یا مباحثی در مورد قدرت تعیین‌کنندهٔ طرح ژنتیکی ما در مقابل عوامل محیطی شنیده‌اید. این موضوع به‌ویژه به نسل ما مرتبط است؛ زیرا فقط یک دههٔ پیش، ما به پیش‌زمینه‌های خاصی که مشخصات ژنتیکی فردی را تعیین می‌کند، مقید بودیم. براساس این تصور، مواردی مانند خلق‌وخو یا مقاومت در برابر شناخت به همان اندازهٔ رنگ چشم ما مربوط به ژنتیک می‌شد اما در حقیقت، مسئله به مراتب پیچیده‌تر است؛ زیرا محققان به مواردی از چگونگی شکل دادن محیط به رشد کودک دست یافته‌اند.

“اپی ژنتیک” رشته‌ای است که چگونگی قالب ژنتیکی یا طرح اولیهٔ فرد را با توجه به محیطی که در معرض آن قرار دارد، از جمله موقعیت جغرافیایی، شرایط زندگی یا عادت‌های روزمره که فرد در آن شکل‌گرفته است و حتی تأثیرگذار بودن یا بی‌تأثیری آنها را بررسی می‌کند. به طور خلاصه، محققان در حال حاضر بر میزان تأثیر تجارب بر چگونگی بروز ژن‌ها و نحوهٔ تعامل ژن‌ها با محیط اولیه برای شکل دادن به رفتار کودک از طریق رشد کامل متمرکز شده‌اند.

نه ژن‌ها و نه محیط‌زیست مهم‌ترین عناصری نیستند که آیندهٔ کودک را شکل می‌دهند. تجارب اولیه نحوهٔ تأثیرگذاری یا بی‌تأثیر بودن ژن‌ها را تعیین می‌کنند؛ بنابراین، تجارب کودک شما نقش بسیار مهمی در چگونگی رشد ساختار مغز او دارد. مرکز هاروارد در مورد کودک در حال رشد تأکید می‌کند که والدین باید اطمینان حاصل کنند که فرزندان آنها از تجارب اولیهٔ مناسب و رشد دهنده برخوردارند؛ زیرا این یک سرمایه‌گذاری اساسی برای آیندهٔ کودک است.

مطالعات اخیر شواهدی را در رابطه با چگونگی تأثیرگذاری و بی‌تأثیری برخی ژن‌ها از زمانی که کودک در رحم مادر است در ارتباط با تجارب اولیهٔ کودک ارائه می‌دهد. براساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ دکتر ” النا گریگورنکو” و همکارانش انجام دادند؛ برای مثال، داشتن یک بزرگسال پرورش‌دهنده‌ای که به کودک اهمیت می‌دهد، فراهم بودن غذاهای مغذی و کامل، برخورداری از هوای پاک و یک محیط تحریک‌کننده، برای کودک ارتباطات اپی ژنتیکی مفیدی به وجود می‌آورد که نتایج آن حتی ۱۵ سال بعد نیز آشکار می‌شود.

نتیجه؟ همان‌طور که مؤسسه رشد کودک دانشگاه مینه سوتا اظهار داشت، آنچه بر رشد اثر می‌گذارد تأثیرات مداوم است که به همان اندازهٔ فرایندهای ژنتیکی، زمینهٔ فرهنگی اجتماعی کودک را در نظر می‌گیرند؛ بنابراین، فعالیت‌هایی که با کوچولوی خود  انجام می‌دهید و تجاربی که کسب می‌کنید در سطح سلولی در او تأثیر می‌گذارد.