بسیاری از اختلافات زن و شوهری به دلیل انتظارات نابه‌جا به وجود می‌آیند. انتظارات بیشتر افراد از شریک زندگی که قرار است پدر یا مادر آینده باشد بسیار زیاد است. آنها والدین کاملی را برای کودک خود ترسیم می‌کنند. بااین‌حال، چیزی به عنوان کمال وجود ندارد؛ در نتیجه هیچ فرد کامل یا والدین کاملی هم وجود ندارد. دانستن این مسئله از ابتدا، می‌تواند برای هردوی شما مفید باشد تا آگاهانه در تحصیل و پرورش فرزند آینده‌تان سهیم باشید. برای جلوگیری از اختلافات در آینده، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که با همسرتان دربارهٔ انتظارات خود از خانواده‌تان صحبت کنید. این موارد می‌تواند از تعداد فرزندان شما، تا نحوهٔ مدیریت نقش‌های خود در تربیت آنها متغیر باشد. این نه تنها می‌تواند میزان انتظارات نادرست را کاهش دهد بلکه به شما در تنظیم خانواده کمک کند.

به یاد داشته باشید، نه ماه بارداری به شما فرصت می‌دهد که برای ورود عضوی جدید به خانواده آماده شوید. بهترین راه برای آماده‌ شدن، آگاهی دادن به خود و تلاش برای تقویت ‌عادت‌های خوب است. خواندن موضوعاتی که دربارهٔ آنها چیز زیادی نمی‌دانید می‌تواند به شما در جلوگیری از مسائل بعدی در خانواده کمک کند. به همین ترتیب، روشن کردن مسائل مهم با شریک زندگی می‌تواند به شما کمک کند تا از ایجاد انتظارات کاذب جلوگیری کنید و در نتیجه میزان بحث‌های احتمالی را کاهش دهید.