اگر طرفدار آوک هستید و فیلم های مربوط به فعالیت ما را دیده اید ، به احتمال زیاد از اهمیت و پیوند عمیق بین فعالیت بدنی و رشد مغز آگاه هستید. در این مقاله ، ما مفهوم بازی حرکتی را بررسی خواهیم کرد ، اینکه چگونه این نوع بازیها بر هر چهار زمینه رشد اولیه کودکی تأثیر می گذارد و آنچه می توانید برای تشویق آن در خانه انجام دهید ، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

اول از همه ، بازی حرکت چیست؟

یکی از اولین راه های برقراری ارتباط کودک با شما از طریق حرکت است. ایده پشت این نظریه این است که ، کودک شما از طریق بازی آزاد-حرکتی ، روی تمام مناطق رشد خود کار می کند ، نه فقط در قسمت فیزیکی. بازی حرکتی زمانی است که کودکان همزمان با رشد و تکمیل این حرکات به روشهای خاصی حرکت می کنند و این حرکات را تکرار میکنند. کودک شما از همان عکس العمل ها ، حواس و حرکات اولیه در حال یادگیری و تحریک سیستم عصبی خود از بسیاری جهات است. برخی از نمونه هایی که به عنوان بازی حرکتی در نظر گرفته می شوند ، بازی بر زمین (شکم و پشت)، سینه خیز رفتن روی شکم، سینه خیز رفتن، چرخش، تکان خوردن، غلتیدن و غیره است.

چگونه بازی حرکتی با تمام زمینه های توسعه ارتباط دارد؟

  • جسمی. حرکت در هسته اصلی رشد جسمی کودک شما است. با این کار کودک شما هماهنگی ، تعادل ، مهارت های حرکتی مهم و … را یاد می گیرد.
  • وابسته به زبانشناسی. برای این منطقه ، ارتباطات اولیه را در نظر خواهیم گرفت. از طریق حرکت است که کودک شما اهمیت زبان بدن را درک می کند و از بدن خود برای انتقال پیام استفاده می کند. “مکالمات حرکتی” شامل تماس چشمی ، تعامل با استفاده از حرکات صورت ، لمس کردن و غیره است. جدا از زبان بدن ، به لطف حرکت است که کودک کوچک شما شروع به یادگیری نام اعضای بدن و افعال مهم مانند نشستن ، برداشتن می کند ، و غیره.
  • اجتماعی و احساسی. بیشتر اوقات درک نحوه برقراری ارتباط ، معاشرت و دوست یابی حول نوعی فعالیت بدنی است. این از طریق بازی ها است که کودکان قوانینی را می آموزند (آنچه را که قابل قبول است و آنچه را که ناخوشایند است) ، خواندن حالت های چهره و زبان بدن را یاد می گیرند.
  • شناختی. بازی حرکتی اولیه و رشد جسمی به عنوان پایه های مورد نیاز کودک شما برای ازعهده ی خواسته های بعدی تحصیلی برامدن (مانند حرکات چشم برای خواندن ، هماهنگی دست برای نوشتن و غیره) موردنیاز است.

درک این نکته مهم است که در اوایل کودکی این مناطق رشد بهم پیوسته اند ، با هم همپوشانی دارند و هنگامی که کودک شما چیزی مربوط به یکی از آنها را می آموزد ، بر سایر موارد تأثیر می گذارد. دفعه دیگر که می خواهید حرکتی را امتحان کنید ، اطمینان حاصل کنید که یک فضای امن و تحت نظارت فراهم می کنید که کودک شما بتواند خود به خود حرکت کند ، خود را ابراز کند و بتواند حرکات خود را سازماندهی و دیکته کند. به یاد داشته باشید که همیشه می توانید ایده ها و الهاماتی را برای تشویق بازی های حرکتی در آوک پیدا کنید!