آیا نگران ترتیب کامل شدن نقطه عطف های کودک خود هستید؟ نباشید!علم نشان می دهد که رشد به همان اندازه که ما دوست داریم فکر کنیم خطی نیست.

اخیراً در آوک پیام ها و نامه های الکترونیکی از والدین دریافت کرده ایم که نگران هستند ، به عنوان مثال ، آنها متوجه شده اند که فرزندشان می خواهد بدون انتقال از حالت دراز کشیدن به حالت نشسته ، با کمک بلند شود و راه برود. . ما عادت داریم دنیا را به صورت خطی بفهمیم (برای رفتن به B و سپس C برای انجام کار، اول باید A را انجام دهیم) و والدین و برخی از متخصصان معمولاً به همان شیوه به رشد اولیه کودکی نزدیک می شوند. اما در حقیقت ، ما بیش از 30 سال شواهد داریم که ثابت می کند رشد از نظر ماهیت غیرخطی است.

دکتر مایکل فرانک ، روانشناس رشد دانشگاه استنفورد ، مقالاتی شگرف در مورد خاص بودن دامنه خاص در کودکی منتشر می کند. این بدان معنی است که هر حوزه از رشد (زبان ، شناخت ، مهارت های اجتماعی و غیره) پیشرفت می کند و از جدول زمانی خاص خود پیروی می کند و توسط بلوغ ، تجربه ، تحریک و سایر عوامل تعیین می شود. وی بر اساس شواهدی نوشته است که برخی از دامنه ها و مهارت ها ، مانند مهارت های حسی و حرکتی مهم ، به طور مداوم رشد می کنند – به این معنی که همان مکانیسم یادگیری ، همراه با تجربه ، زمینه ساز همه رفتارها است و برای این تغییرات مهارت به تدریج اتفاق می افتد و در مورد آنچه در حال حاضر شناخته شده است. به نظر می رسد سایر مهارت ها بیشتر مفهومی هستند و به نظر می رسد وقتی کودک به آستانه بلوغ فیزیولوژیکی رسید ، بلافاصله تغییر ایجاد می شود. به عنوان مثال ، نوزادی که ممکن است روزی فقط بتواند به صورت لرزان با کمک بایستد ، ناگهان سه قدم بدون هیچ کمکی برمی دارد.

بعضی از نوزادان نسبت به مهارتهای حرکتی خود بیشتر از دیگران احساس اعتماد به نفس می کنند و ممکن است بخواهند زود بایستند و یا اولین قدمهای خود را بدون سینه خیز رفتن بردارند. این تا حدی نتیجه این واقعیت است که مغز نوزادان مسن تر در پردازش و تلفیق اطلاعات جدید سریعتر و نمایی دقیق تر دارد. این امر خصوصاً در مورد مهارتهای پیچیده ای که با رفتارهای ساده ای که قبلاً کسب شده اند ساخته می شود ، صادق است. اکنون روانشناسان از تحلیل های آماری پیچیده برای مدل سازی این مهارت ها استفاده می کنند.

فراتر از علم پیچیده نظریه ناپیوستگی ، نکته اصلی این است که باید انتظار داشته باشیم مهارت های پیچیده ای مانند راه رفتن ، کم و بیش به طور ناگهانی ظاهر شوند ، زیرا آنها اساساً فقط مشتی از فرآیندهای مداوم در حال تغییر هستند.