مدرسه کسب و کار

بارداری

بارداری

دسته بندی رشد کودک

هفته سوم بارداری: ورود کودک به بدن شما

در هفته سوم بارداری، در نهایت پس از دو هفته، شما نوزاد خود را در درون خود خواهید داشت. در هفته قبل، تخمک شما با اسپرم ترکیب شده بود. هفته سوم هفته‌ای است که لقاح و لانه گزینی انجام می‌شود.    در هفته سوم بارداری چه رخ می‌دهد؟ حتی در

هفته چهارم بارداری: به اندازه دانه خشخاش

در هفته چهارم بارداری متوجه می‌شوید که دیگر پریود نمی‌شوید. این اتفاق باعث می‌شود که بخواهید یک تست بارداری خانگی انجام دهید، که نتیجه مثبت را تأیید کند. برای این خبر بزرگ به شما تبریک می‌گوییم!    در هفته چهارم بارداری چه رخ می‌دهد؟ اکنون کودک شما قطعا درون شماست

هفته پنجم بارداری: کودکی به اندازه دانه پرتقال

اکثر زنان در هفته پنجم متوجه بارداری خود می‌شوند. اکنون چهار هفته گذشته و شما یک ماه است که باردار هستید. کودک در حال حاضر درون شماست و برای رشد کردن به سختی تلاش می‌کند. بدن شما به این تغییرات پاسخ می‌دهد.    در هفته پنجم بارداری چه رخ می‌دهد؟

هفته ششم بارداری: دانه نخود فرنگی

شما در ماه دوم بارداری خود هستید. در حالی که ممکن است درگیر مقابله با علائم هفته ششم بارداری باشید، باید زمانی را برای تعریف و تمجید از کودک خود اختصاص دهید؛ کودک کوچکی که به سرعت در حال رشد است.     در هفته ششم بارداری چه رخ می‌دهد؟ کودک

هفته اول بارداری: بدن خودش را برای بارداری آماده می‌کند.

در هفته اول بارداری شما متوجه بارداری‌تان نمی‌شوید. از نظر پزشکی هیچ بچه ای وجود ندارد. در واقع شما هنوز باردار نیستید. در این هفته بدن شما یک چرخه‌ی قاعدگی را تجربه خواهد کرد. در این‌جا به توضیح چگونگی آن می‌پردازیم.  در هفته اول بارداری چه رخ می‌دهد؟ در هفته

هفته دوم بارداری: گام بعدی در آماده‌سازی بدن شما

در هفته دوم بارداری هنوز کودکی وجود ندارد. بله درست خواندید. ردیابی علائم بارداری در هفته دوم دشوار است زیرا بدن شما هنوز در حال آماده‌سازی خود برای بارداری است. بخوانید تا بدانید چه اتفاقی در حال رخ دادن است:    در هفته دوم بارداری چه رخ می‌دهد؟ همانند هفته

پدر و مادر نمونه 7

ویژگی‌های پدر و مادر نمونه- قسمت پنجم

پدر و مادر نمونه بودن، کار سختی نیست. لازم نیست بیش‌ازحد برای فرزندمان خارج کنیم، زندگی‌مان را به‌‌کل وقف فرزندمان کنیم، یا فداکاری‌های اسطوره‌ای ویژه‌ای انجام دهیم. پدر و مادر نمونه بودن، یعنی همراهی و حمایت از کودک، بدون آن‌که بچه احساس فشار روانی کند، که آزادی‌اش گرفته شده؛ یعنی

پدر و مادر نمونه

ویژگی‌های پدر و مادر نمونه- قسمت چهارم

پدر و مادر نمونه بودن، کار سختی نیست. لازم نیست بیش‌ازحد برای فرزندمان خارج کنیم، زندگی‌مان را به‌‌کل وقف فرزندمان کنیم، یا فداکاری‌های اسطوره‌ای ویژه‌ای انجام دهیم. پدر و مادر نمونه بودن، یعنی همراهی و حمایت از کودک، بدون آن‌که بچه احساس فشار روانی کند، که آزادی‌اش گرفته شده؛ یعنی

پدر و مادر نمونه 11

ویژگی‌های پدر و مادر نمونه- قسمت سوم

پدر و مادر نمونه بودن، کار سختی نیست. لازم نیست بیش‌ازحد برای فرزندمان خارج کنیم، زندگی‌مان را به‌‌کل وقف فرزندمان کنیم، یا فداکاری‌های اسطوره‌ای ویژه‌ای انجام دهیم. پدر و مادر نمونه بودن، یعنی همراهی و حمایت از کودک، بدون آن‌که بچه احساس فشار روانی کند، که آزادی‌اش گرفته شده؛ یعنی

پدر و مادر نمونه

ویژگی‌های پدر و مادر نمونه- قسمت دوم

پدر و مادر نمونه بودن، کار سختی نیست. لازم نیست بیش‌ازحد برای فرزندمان خارج کنیم، زندگی‌مان را به‌‌کل وقف فرزندمان کنیم، یا فداکاری‌های اسطوره‌ای ویژه‌ای انجام دهیم. پدر و مادر نمونه بودن، یعنی همراهی و حمایت از کودک، بدون آن‌که بچه احساس فشار روانی کند، که آزادی‌اش گرفته شده؛ یعنی

هفته سوم بارداری: ورود کودک به بدن شما

در هفته سوم بارداری، در نهایت پس از دو هفته، شما نوزاد خود را در درون خود خواهید داشت. در هفته قبل، تخمک شما با اسپرم ترکیب شده بود. هفته سوم هفته‌ای است که لقاح و لانه گزینی انجام می‌شود.    در هفته سوم بارداری چه رخ می‌دهد؟ حتی در

هفته چهارم بارداری: به اندازه دانه خشخاش

در هفته چهارم بارداری متوجه می‌شوید که دیگر پریود نمی‌شوید. این اتفاق باعث می‌شود که بخواهید یک تست بارداری خانگی انجام دهید، که نتیجه مثبت را تأیید کند. برای این خبر بزرگ به شما تبریک می‌گوییم!    در هفته چهارم بارداری چه رخ می‌دهد؟ اکنون کودک شما قطعا درون شماست

هفته پنجم بارداری: کودکی به اندازه دانه پرتقال

اکثر زنان در هفته پنجم متوجه بارداری خود می‌شوند. اکنون چهار هفته گذشته و شما یک ماه است که باردار هستید. کودک در حال حاضر درون شماست و برای رشد کردن به سختی تلاش می‌کند. بدن شما به این تغییرات پاسخ می‌دهد.    در هفته پنجم بارداری چه رخ می‌دهد؟

هفته ششم بارداری: دانه نخود فرنگی

شما در ماه دوم بارداری خود هستید. در حالی که ممکن است درگیر مقابله با علائم هفته ششم بارداری باشید، باید زمانی را برای تعریف و تمجید از کودک خود اختصاص دهید؛ کودک کوچکی که به سرعت در حال رشد است.     در هفته ششم بارداری چه رخ می‌دهد؟ کودک

هفته اول بارداری: بدن خودش را برای بارداری آماده می‌کند.

در هفته اول بارداری شما متوجه بارداری‌تان نمی‌شوید. از نظر پزشکی هیچ بچه ای وجود ندارد. در واقع شما هنوز باردار نیستید. در این هفته بدن شما یک چرخه‌ی قاعدگی را تجربه خواهد کرد. در این‌جا به توضیح چگونگی آن می‌پردازیم.  در هفته اول بارداری چه رخ می‌دهد؟ در هفته

قرارهای بازی کودکان - آوک