امروزه زنان توانسته‌اند به سِمت‌های مهم در شرکت‌های بزرگ دست پیدا کنند. هرروز زنان بیشتری کار می‌کنند و صاحب خانواده می‌شوند. چگونه آنها این کار را انجام می‌دهند؟

حقیقت این است که اختصاص دادن تمام وقت و توجه به هردو غیرممکن است. اگر مقدار بیشتری برای خانوادهٔ خود وقت بگذارید، خواه‌ناخواه از مقدار زمانی که برای شغل یا حرفهٔ شغلی خود می‌گذارید کم می‌شود و اگر ما این حالت را برعکس کنیم نیز همان اتفاق می‌افتد. بااین‌حال ممکن است با کمک شریک زندگی خود، بتوانید راحت‌تر وقت باکیفیتی را به خانوادهٔ خود اختصاص دهید، حتی اگر تمام وقت نباشد. افراد برای اینکه بتوانند هم خانواده و هم حرفهٔ خود را حفظ کنند به حمایت شریک زندگی خود نیاز دارند. زوج‌هایی که برنامه‌‌ریزی دارند و تصمیم می‌گیرند به طور مساوی نقش‌های خود را تقسیم کنند، امکان موفقیت بیشتری در کار دارند.

از طرف دیگر، برخی از زنان حرفهٔ خود یا تشکیل خانواده را کنار می‌گذارند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ بسیاری از خانم‌ها برای تبدیل شدن به مادران تمام‌وقت احساس فشار می‌کنند. به طور گسترده در مورد اینکه که وقت گذاشتن برای فرزندان چقدر مهم است بحث شده است، اگرچه مشخص شده است که کیفیت از کمیت مهم‌تر است. اگر همیشه می‌خواستید شغلی داشته باشید، دنبال آن بروید. اگر تصمیم نگیرید، ناامیدی از اینکه باید چیزی را که می‌خواستید رها کنید، می‌تواند در روابط شما با فرزندان تأثیر بگذارد. به همین دلیل تلاش برای جست‌وجوی وقت با کیفیت بهتر از صرف کل ۲۴ ساعت با آنهاست. آنچه مهم است این است که شما خوشحال باشید تا بتوانید درزمانی که با فرزندان خود وقت می‌گذرانید شادی را به آنها منتقل کنید.

به یاد داشته باشید که تعادل داشته باشید. شما به شرطی بتوانید سیستم پشتیبانی خود را در خانواده یا شریک زندگی خود پیدا کنید، می‌توانید هم شغل و هم خانواده را داشته باشید. فراموش نکنید که اوقات با کیفیتی را با فرزندان خود سپری کنید.