تولد کودک شما نزدیک است و این زمانی است که شما در نهایت می‌توانید نام کودک خود را انتخاب کنید. نام‌های بسیار زیادی وجود دارند و انتخاب یکی از آنها باید سخت باشد. شما احتمالاً قبلاً در مورد نام‌های مورد علاقهٔ خود با اعضای خانواده یا دوستان صحبت کرده‌اید و گزینه‌های فراوانی را پیدا کرده‌اید. به یاد داشته باشید انتخاب نامی که همه را خشنود کند غیرممکن است؛ بنابراین اجازه ندهید تصمیم شما تحت تأثیر نظر دیگران قرار گیرد. نامی را که برای کودک خود انتخاب کرده‌اید تا آخر عمر خواهید شنید، پس گزینه‌ای را انتخاب کنید که از نظر شما و شریک زندگی‌تان بهترین باشد و آن را دوست داشته باشید. به یاد داشته باشید کودک شما، کودک همسرتان نیز هست؛ بنابراین مهم است که این تصمیم را با هم بگیرید.

می‌توانید در وب یا کتاب‌ها به دنبال آنها بگردید و لیستی از اسامی را که بیشتر دوست دارید تهیه کنید. سعی کنید فقط اسامی را که واقعاً دوست دارید بنویسید. سپس تهیهٔ یک لیست کوچک‌تر (با سه تا پنج نام) را شروع کنید تا تصمیم‌گیری برای شما راحت‌تر شود.

در اینجا چند نکته دربارهٔ انتخاب نام کودک آورده شده‌است که پیش از تصمیم‌گیری باید بدانید:

  • اسامی اصلی را که بیشتر از همه دوست دارید جست‌وجو کنید. این می‌تواند به کاهش نام‌های لیست شما کمک کند.
  • به لقبی که هر نامی می‌تواند داشته باشد فکر کنید. بعضی از آنها ممکن است تمسخرآمیز باشند؛ بنابراین مراقب باشید و گزینه‌های دیگری را انتخاب کنید.
  • در نظر گرفتن خشنودی خانواده یا یکی از دوستان برای انتخاب نامی خاص، تنها به شرطی است که شما و همسرتان هم راضی باشید و با هم در مورد آن توافق داشته باشید.