مدرسه کسب و کار

خرید اشتراک ویژه آوک

با خرید این اشتراک می‌توانید به بزرگترین آرشیو آموزش مادر و کودک به روش آموزشیِ دانشگاه استنفورد دسترسی پیدا کنید.

گیفت کارت یک ماهه

1 ماهه

اشتراک پایه آوک
150,000 تومان
گیفت کارت یک ساله

6 ماهه

اشتراک استاندارد آوک
تومان900000 750,000 تومان
گیفت کارت نامحدود

1 ساله

اشتراک ویژه آوک
تومان1800000 1,000,000 تومان
قرارهای بازی کودکان - آوک