“مولی درسنر” یک آسیب‌شناس گفتار زبان در شهر نیویورک است.

او به تازگی کتاب راهنمای معلم گفتار را تألیف کرده است، یک راهنمای جذاب برای والدین که شامل نکات و فعالیت‌های عملی و آسان برای شما که با آن بتوانید به کوچولویتان کمک کنید!

می‌توانید او را در اینستاگرام @thespeechteacher پیدا کنید جایی که او روزانه مطالب علمی‌اش را می‌فرستد. با او در سایت خود و همچنین Facebook ارتباط برقرار ‌کنید.