در طی سالهای ابتدایی وی ، نوعی مراقبت عاطفی و جسمی که به کودک خود ارائه می دهید ، پایه ای برای رشد شناختی و عاطفی-اجتماعی آینده وی خواهد بود. یک محیط مثبت ، دلسوز و تحریک کننده باعث ایجاد پیوستگی ایمن بین شما و کوچولوی شما می شود. این بدان معنی است که پیوند عاطفی بین شما باعث می شود که او احساس امنیت کند و باعث رشد بهینه سیستم عصبی او می شود. این خودآگاهی و بنیادی سالم برای اعتماد به دیگران در او ایجاد می کند. دلبستگی ناایمن نمیتواند ایمنی کودک را فراهم کند و می تواند منجر به سردرگمی هویت خود و در ایجاد روابط با دیگران شود.

تجارب موسیقی می توانند نقش مهمی در ایجاد ارتباطات مغزی برای مهارت های اجتماعی مادام العمر داشته باشند. تحقیقات نشان می دهد که تعاملات اولیه مبتنی بر موسیقی بین والدین و نوزادان آنها ، دیدگاه والدین در مورد حرکات کودک آنها را فراهم می کند. در مطالعه آواز لالایی و نوزادان ، مادران گزارش دادند که لالایی خواندن درک عمیق تری از پاسخ های نوزادان آنها را ایجاد میکند و در عین حال احساسات خود را در رابطه با مادری افزایش می دهد. لالایی همچنین می تواند به شما در حمایت از خودتنظیمی کودک کمک کند. همانطور که کودک کوچک خود را تسکین می دهید ، توانایی او را برای تسکین دادن به خود تقویت کرده و او را برای مهارت های آینده در مدیریت وضعیت عاطفی و نیازهای او آماده می کنید. همچنین می توانید با رقصیدن با ریتم آهنگ و ایستادن با توقف موسیقی ، خودتنظیمی را در کودک نوپای خود تقویت کنید.

تجربه با موسیقی به کودک کوچک شما فرصتی می دهد تا اعتماد به نفس و عزت نفس او را افزایش دهد. هنگامی که با او آواز می خوانید سعی کنید ارتباط چشمی خود را حفظ کنید و از نام او در آهنگ ها استفاده کنید. توجه کنید که به نظر از کدام آهنگ ها و ریتم ها بیشتر لذت می برد. تشویق حتی ساده ترین تعاملات مانند تکان دادن جغجغه یا بازی با تنبور ، می تواند سبب شود کودک شما احساس توانایی و شایستگی کند. به یاد داشته باشید که پسر شما چیزهای زیادی را از طریق تقلید یاد می گیرد ، بنابراین اگر نحوه استفاده از ساز را به او بیاموزید ، او خودش می آموزد که چگونه آن را دستکاری کند. این به شما فرصتی می دهد تا نوبت گرفتن و به اشتراک گذاری را پرورش دهید. سعی کنید یک ساز را به اشتراک بگذارید یا حتی به نوبت صداها را به جلو و عقب تکرار کنید و از خود موسیقی بسازید. شما نه تنها لذت زیادی خواهید برد ، بلکه پیوند خود را تقویت کرده و روابط خود را تقویت می کنید. حس محتوا و رفاه را رشد میدهید.

به خوا بخش 2 این مقاله ادامه دهید تا درباره تأثیر موسیقی در رشد اجتماعی-احساسی کودک خود بیشتر بدانید.

در مورد چگونگی پرورش وابستگی ایمن در مورد کوچولوی خود در اینجا بیشتر بیاموزید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به منابع زیر رجوع کنید: