Childbirth: Natural vs. Medicated

تولد بچه: زایمان طبیعی در مقابل زایمان دارویی

هرچه موعد تولد کودک شما نزدیک و نزدیک‌ترمی‌شود، زمان تصمیم‌گیری دربارهٔ انتخاب روش زایمان نیز برای شما کمتر می‌شود. موارد بسیاری وجود دارند که باید برای آنها قبل از زایمان برنامه‌ریزی شود اما مهم‌ترین تصمیم ممکن است این باشد که آیا شما می‌خواهید زایمان طبیعی انجام دهید یا سزارین. هر دو گزینه‌ موافقان و مخالفانی …

تولد بچه: زایمان طبیعی در مقابل زایمان دارویی ادامه »